1. LA VOSTRA OPINIÓ ENS IMPORTA - Reclamacions, suggeriments i agraïments
  2. SOL·LICITUD D'INFORMES DE CONSULTES EXTERNES
  3. SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ CLÍNICA / ALTRES I NFORMES DE PROVES (NO IMATGES)
  4. SOL·LICITUD CÒPIA D'IMATGE
  5. INFORMACIÓ VISITES PENDENTS / CANVI DE DATA
  6. CONSULTA LLISTA D'ESPERA QUIRÚRGICA
  7. PER QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE CONSULTA