• Termini (72 hores). Recollida presencial a la Secretaria de radiologia, de dilluns a divendres de 8 a 17 hores).
 • Per recollir-lo caldrà identificació del titular o del representant que haurà d’aportar l'autorització.

 •  Dades identificatives
  Escolliu una opció:

  Nom:
  CIP:
  D.N.I:
  Telèfon:
  email:


   
  Prova:
  Data de la prova: